Cjenik

ZA UČENIKE , STUDENTE I UMIROVLJENIKE

1. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A4 OBOSTRANO 0,18kn
2. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A4 JEDNOSTRANO 0,20kn
3. FOTOKOPIRANJE A4 OBSTRANO, DOGOVORNA CIJENA 0,16kn
4. FOTOKOP. I PRINTANJE U BOJI A4 2,00kn
5. FOTOKOP. I PRINTANJE U BOJI A4, DOGOVORNA CIJENA 1,50kn
6. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 4,00kn
7. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3, DOGOVORNA CIJENA 3,00kn
8. UVEĆANJE/UMANJENJE A4 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,25kn
9. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A3 OBOSTRANO 0,36kn
10. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A3 JEDNOSTRANO 0,40kn
11. UVEĆANJE/UMANJENJE A3 OBOSTRANO 0,50kn
12. UVEĆANJE/UMANJENJE A3 JEDNOSTRANO 0,50kn

ZA GRAĐANSTVO I PRAVNE OSOBE

13. FOTOKOPIRANJE A4 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,25kn
14. FOTOKOPIRANJE A3 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,50kn
15. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4 2,00kn
16. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4, DOGOVORNA CIJENA 1,50kn
17. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 4,00kn
18. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3, DOGOVORNA CIJENA 3,00kn
19. FOTOKOPIRANJE I PRINATANJE C/B A4 NA PAPIRU U BOJI 0,50kn
20. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A3 NA PAPIRU U BOJI 1,00kn
21. FOTOKOPIRANJE A4 NA PAUS 2,00kn
22. FOTOKOPIRANJE A3 NA PAUS 4,00kn
23. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A4 TERMO FOLIJA 3,50kn
24. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A4 TVRDI PAPIR 1,00kn
25. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A3 TVRDI PAPIR 2,00kn
26. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4 TVRDI PAPIR 2,50kn
27. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 TVRDI PAPIR 5,00kn
Probne kopije naplaćuju se po cjeniku.
Fotokopiranje masnijeg teksta i slika na crno-bijelom stroju naplaćuje se dvostruko.

SPIRALNO UVEZIVANJE

28. SPIRALNI UVEZ DO 6 mm 8,00kn
29. SPIRALNI UVEZ DO 8 mm 9,00kn
30. SPIRALNI UVEZ DO 10 mm 10,00kn
31. SPIRALNI UVEZ DO 12 mm 11,00kn
32. SPIRALNI UVEZ DO 15 mm 12,00kn
33. SPIRALNI UVEZ DO 18 mm 13,00kn
34. SPIRALNI UVEZ DO 22 mm 14,00kn
35. SPIRALNI UVEZ DO 25 mm 15,00kn
36. SPIRALNI UVEZ DO 28 mm 16,00kn
37. SPIRALNI UVEZ DO 32 mm 17,00kn
38. SPIRALNI UVEZ DO 38 mm 18,00kn
39. SPIRALNI UVEZ DO 45 mm 19,00kn
40. SPIRALNI UVEZ DO 51 mm 20,00kn
Spiralni uvez a3 formata naplaćuje se 50% više od cijene a4 formata.

PLASTIFICIRANJE

41. PLASTIFICIRANJE A5 5,00kn
42. PLASTIFICIRANJE A4 6,00kn
43. PLASTIFICIRANJE A3 12,00kn

SKENIRANJE

44. STROJNO SKENIRANJE 0,20kn
45. RUČNO SKENIRANJE 0,25kn

TVRDI UVEZI DIPLOMSKIH RADOVA

46. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 1 KOM 80,00kn
47. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 2 KOM (CIJENA PO KOMADU) 70,00kn
48. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 3 KOM (CIJENA PO KOMADU) 60,00kn
49. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG ILI DOKTORSKOG RADA, 1 KOM 90,00kn
50. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG ILI DOKTORSKOG RADA, 2 KOM (CIJENA PO KOMADU) 80,00kn
51. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG II DOKTORSKOG RADA, 3 KOM (CIJENA PO KOMADU) 70,00kn
52. HITNI TVRDI UVEZ (U ROKU 2 SATA) 1 PRIMJERAK 150,00kn
53. HITNI TVRDI UVEZ (U ROKU 2 SATA) 2 PRIMJERKA, (CIJENA PO KOMADU) 100,00kn
54. ISPIS NA HRBAT 15,00kn
55. DŽEP ZA CD 5,00kn

CIJENE PLOTANJA

56. PLOTANJE TEHNIČKIH NACRTA C/B I U BOJI, 80 g PAPIR 25,00kn
57. PLOTANJE U BOJI, POKRIVENOST DO 50%, 80 g PAPIR 40,00kn
58. PLOTANJE U BOJI, POKRIVENOST PREKO 50%, 80 g PAPIR 50,00kn
59. PLOTANJE U BOJI, POKRIV. DO 50%, 140 g MAT PAPIR 70,00kn
60. PLOTANJE U BOJI, POKRIV. PREKO 50%, 140 g MAT PAPIR 80,00kn
61. PLOTANJE U BOJI, 300 g VISOKOSJAJNI PAPIR 100,00kn
62. OBREZIVANJE NACRTA 4,00kn
63. FORMATIRANJE NA A4 FORMAT 4,00kn

OSTALE USLUGE

64. RAD NA RAČUNALU - DORADA MATERIJALA 1,50kn/MIN
65. SPREMANJE PODATAKA NA CD/DVD UKLJUČUJUŠI I MEDIJ 10,00kn
66. SPREMANJE PODATAKA NA USB/SLANJE PODATAKA E-MAILOM 5,00kn
67. POPRAVAK SPIRALNOG UVEZA I UMETANJE STRANICA 5,00kn
68. UVEZIVANJE U PVC FASCIKL S DVIJE RUPICE 3,00kn
69. UVEZIVANJE U PVC PROZIRNI FASCIKL 1,00kn
70. UTROŠENO RADNO VRIJEME DJELATNIKA (SLAGANJE MATERIJALA, BUŠENJE RUPICA I SL) 90,00kn/SAT
ZA VEĆE KOLIČINE I POSEBNE USLUGE CIJENA SE FORMIRA PREMA DOGOVORU.
U NAVEDENE CIJENE URAČUNAT JE PDV 25%.