Cjenik

FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE

1. Fotokopiranje i printanje A4 crno-bijelo (1-20 str) 0,05€
2. Fotokopiranje i printanje A4 crno-bijelo (21-50 str) 0,04€
3. Printanje A4 crno-bijelo ( >50 str) 0,03€
4. Fotokopiranje A4 crno-bijelo ( >50 str) 0,04€
5. Fotokopiranje i printanje A4 u boji 0,30€
6. Fotokopiranje i printanje A4 u boji (dogovorna cijena) 0,25€
7. Fotokopiranje i printanje A4 crno-bijelo na papiru u boji 0,10€
8. Fotokopiranje i printanje A4 crno-bijelo na termo foliju 0,50€
9. Fotokopiranje i printanje A4 crno-bijelo na tvrdi papir (200g) 0,15€
10. Fotokopiranje i printanje A4 u boji na tvrdi papir (200g) 0,35€
11. Fotokopiranje i printanje A3 crno-bijelo (1-20 str) 0,10€
12. Fotokopiranje i printanje A3 crno-bijelo (21-50 str) 0,08€
13. Printanje A3 crno-bijelo ( >50 str) 0,06€
14. Fotokopiranje i printanje A3 u boji 0,60€
15. Fotokopiranje i printanje A3 u boji (dogovorna cijena) 0,50€
16. Fotokopiranje i printanje A3 crno-bijelo na tvrdi papir (200g) 0,30€
17. Fotokopiranje i printanje A3 u boji na tvrdi papir (200g) 0,70€
Probne kopije naplaćuju se po cjeniku. Fotokopiranje masnijeg teksta i slika na crno-bijelom stroju naplaćuje se dvostruko.

SPIRALNO UVEZIVANJE

18. Spiralni uvez 6mm 1,10€
19. Spiralni uvez 8mm 1,25€
20. Spiralni uvez 10mm 1,40€
21. Spiralni uvez 12mm 1,55€
22. Spiralni uvez 15mm 1,70€
23. Spiralni uvez 18mm 1,85€
24. Spiralni uvez 22mm 2,00€
25. Spiralni uvez 25mm 2,15€
26. Spiralni uvez 28mm 2,30€
27. Spiralni uvez 32mm 2,45€
28. Spiralni uvez 38mm 2,60€
29. Spiralni uvez 45mm 2,75€
30. Spiralni uvez 51mm 2,90€
Spiralni uvez A3 formata naplaćuje se 50% više od cijene A4 formata.

SKENIRANJE

31. Strojno skeniranje 0,03€
32. Ručno skeniranje 0,04€
33. Slanje podataka e-mailom/spremanje na USB 0,80€

PLASTIFICIRANJE

34. Plastificiranje A3 formata 2,00€
35. Plastificiranje A4 formata 1,00€
36. Plastificiranje A5 formata 0,80€
37. Plastificiranje A6 formata 0,60€

TVRDI UVEZI

38. Tvrdi uvez, 1kom 11,00€
39. Tvrdi uvez, 2kom (cijena po komadu) 10,00€
40. Tvrdi uvez, 3kom (cijena po komadu) 9,50€
41. Hitni tvrdi uvez (u roku 4 sata), 1kom 20,00€
42. Hitni tvrdi uvez (u roku 4 sata), 2kom (cijena po komadu) 14,00€
43. Ispis na hrbat 2,00€
44. Džep za CD 0,50€
45. Spremanje podataka na CD + džep 1,50€
46. Naknadno umetanje stranica u gotov rad 5,00€

PLOTANJE

47. Plotanje tehničkih nacrta (crno-bijelo i u boji), 80g papir 5,00€
48. Plotanje u boji, pokrivenost do 50%, 80g papir 9,00€
49. Plotanje u boji, pokrivenost preko 50%, 80g papir 12,00€
50. Plotanje u boji, pokrivenost do 50%, 140g MAT papir 12,00€
51. Plotanje u boji, pokrivenost preko 50%, 140g MAT papir 15,00€
52. Plotanje u boji, 170g sjajni papir 20,00€
53. Formatiranje na A4 format (po komadu) 1,00€

OSTALE USLUGE

54. Klamanje 0,03€
55. Popravak spiralnog uveza i umetanje stranica 0,80€
56. Utrošeno radno vrijeme djelatnika, po satu 10,00€
57. Prozirni pvc fascikl 0,20€
58. Uvezivanje u pvc fascikl sa dvije rupice 0,50€
59. Slanje materijala putem pošte 10,00€
60. Usluge rezanja 2,00€
61. Plastična vrećica 0,10€
62. Rad na računalu (pretraživanje po internetu, dorada vlastitih materijala), po minuti 0,20€
Za narudžbe iznad 50€ na području grada Zagreba dostava je besplatna.
U navedene cijene uračunat je PDV po stopi od 25%.