Cjenik

ZA UČENIKE , STUDENTE I UMIROVLJENIKE

1. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A4 OBOSTRANO 0,16kn
2. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A4 JEDNOSTRANO 0,18kn
3. FOTOKOPIRANJE A4 OBSTRANO, DOGOVORNA CIJENA 0,14kn
4. FOTOKOP. I PRINTANJE U BOJI A4 1,50kn
5. FOTOKOP. I PRINTANJE U BOJI A4, DOGOVORNA CIJENA 1,00kn
6. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 3,00kn
7. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3, DOGOVORNA CIJENA 2,00kn
8. UVEĆANJE/UMANJENJE A4 OBOSTRANO 0,22kn
9. UVEĆANJE/UMANJENJE A4 JEDNOSTRANO 0,24kn
10. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A3 OBOSTRANO 0,32kn
11. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A3 JEDNOSTRANO 0,36kn
12. UVEĆANJE/UMANJENJE A3 OBOSTRANO 0,44kn
13. UVEĆANJE/UMANJENJE A3 JEDNOSTRANO 0,48kn

ZA GRAĐANSTVO I PRAVNE OSOBE

14. FOTOKOPIRANJE A4 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,25kn
15. FOTOKOPIRANJE A3 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,50kn
16. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4 1,50kn
17. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4, DOGOVORNA CIJENA 1,00kn
18. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 3,00kn
19. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3, DOGOVORNA CIJENA 2,00kn
20. FOTOKOPIRANJE I PRINATANJE C/B A4 NA PAPIRU U BOJI 0,35kn
21. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A3 NA PAPIRU U BOJI 0,70kn
22. FOTOKOPIRANJE A4 NA PAUS 1,50kn
23. FOTOKOPIRANJE A3 NA PAUS 3,00kn
24. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A4 TERMO FOLIJA 2,50kn
25. FOTOKOPIRANJE I PRINATANJE U BOJI A4 TERMO FOLIJA 4,00kn
26. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A4 TVRDI PAPIR 0,50kn
27. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A3 TVRDI PAPIR 1,00kn
28. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4 TVRDI PAPIR 2,00kn
29. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 TVRDI PAPIR 4,00kn
Probne kopije naplaćuju se po cjeniku.
Fotokopiranje masnijeg teksta i slika na crno-bijelom stroju naplaćuje se dvostruko.

SPIRALNO UVEZIVANJE

30. SPIRALNI UVEZ DO 6 mm 6,00kn
31. SPIRALNI UVEZ DO 8 mm 7,00kn
32. SPIRALNI UVEZ DO 10 mm 8,00kn
33. SPIRALNI UVEZ DO 12 mm 9,00kn
34. SPIRALNI UVEZ DO 15 mm 10,00kn
35. SPIRALNI UVEZ DO 18 mm 11,00kn
36. SPIRALNI UVEZ DO 22 mm 12,00kn
37. SPIRALNI UVEZ DO 25 mm 13,00kn
38. SPIRALNI UVEZ DO 28 mm 14,00kn
39. SPIRALNI UVEZ DO 32 mm 15,00kn
40. SPIRALNI UVEZ DO 38 mm 16,00kn
41. SPIRALNI UVEZ DO 45 mm 17,00kn
42. SPIRALNI UVEZ DO 51 mm 18,00kn
Spiralni uvez a3 formata naplaćuje se 50% više od cijene a4 formata.

PLASTIFICIRANJE

43. PLASTIFICIRANJE A6 3,00kn
44. PLASTIFICIRANJE A5 4,00kn
45. PLASTIFICIRANJE A4 5,00kn
46. PLASTIFICIRANJE A3 10,00kn

SKENIRANJE

47. STROJNO SKENIRANJE 0,15kn
48. RUČNO SKENIRANJE 0,20kn
49. SKENIRANIH VEĆIH FORMATA, CIJENA PO M2 20,00kn

TVRDI UVEZI DIPLOMSKIH RADOVA

50. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 1 KOM 70,00kn
51. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 2 KOM (CIJENA PO KOMADU) 60,00kn
52. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 3 KOM (CIJENA PO KOMADU) 50,00kn
53. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG ILI DOKTORSKOG RADA, 1 KOM 80,00kn
54. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG ILI DOKTORSKOG RADA, 2 KOM (CIJENA PO KOMADU) 70,00kn
55. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG II DOKTORSKOG RADA, 3 KOM (CIJENA PO KOMADU) 60,00kn
56. HITNI TVRDI UVEZ (U ROKU 2 SATA) 1 PRIMJERAK 150,00kn
57. HITNI TVRDI UVEZ (U ROKU 2 SATA) 2 PRIMJERKA, (CIJENA PO KOMADU) 100,00kn
58. ISPIS NA HRBAT 10,00kn
59. DŽEP ZA CD 3,00kn

CIJENE PLOTANJA

60. PLOTANJE TEHNIČKIH NACRTA C/B I U BOJI, 80 g PAPIR 20,00kn
61. PLOTANJE U BOJI, POKRIVENOST DO 50%, 80 g PAPIR 30,00kn
62. PLOTANJE U BOJI, POKRIVENOST PREKO 50%, 80 g PAPIR 40,00kn
63. PLOTANJE U BOJI, POKRIV. DO 50%, 140 g MAT PAPIR 60,00kn
64. PLOTANJE U BOJI, POKRIV. PREKO 50%, 140 g MAT PAPIR 70,00kn
65. PLOTANJE U BOJI, 300 g VISOKOSJAJNI PAPIR 100,00kn
66. OBREZIVANJE NACRTA 2,00kn
67. FORMATIRANJE NA A4 FORMAT 4,00kn

OSTALE USLUGE

68. RAD NA RAČUNALU - DORADA MATERIJALA 1,50kn/MIN
69. SPREMANJE PODATAKA NA CD/DVD UKLJUČUJUŠI I MEDIJ 6,00kn
70. SPREMANJE PODATAKA NA USB/SLANJE PODATAKA E-MAILOM 3,00kn
71. PRIMANJE FAX-A 1,00kn/LIST
72. SLANJE FAX-A 2,00kn/LIST
73. SLANJE FAX-A IZVAN RH 5,00kn/LIST
74. POPRAVAK SPIRALNOG UVEZA I UMETANJE STRANICA 4,00kn
75. UVEZIVANJE U PVC FASCIKL S DVIJE RUPICE 2,50kn
76. UVEZIVANJE U PVC PROZIRNI FASCIKL 0,50kn
77. UTROŠENO RADNO VRIJEME DJELATNIKA (SLAGANJE MATERIJALA, BUŠENJE RUPICA I SL) 60,00kn/SAT
ZA VEĆE KOLIČINE I POSEBNE USLUGE CIJENA SE FORMIRA PREMA DOGOVORU.
U NAVEDENE CIJENE URAČUNAT JE PDV 25%.